SFS 2013:442 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

130442.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.