SFS 2013:443 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

130443.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.