SFS 2013:415 Förordning om ändring i förordningen (1993:1322) om informationsutbyte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i fråga om farliga konsumentvaror

130415.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:IOPBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:IOPBOG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:IOPBOG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:IOPBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:IOPBOG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:IOPBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:IOPBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:IOPBOG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IOPBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:IOPBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:IOPBOF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1993:1322) om <br/>informationsutbyte inom Europeiska ekonomiska <br/>samarbetsomr�det i fr�ga om farliga <br/>konsumentvaror;</b></p> <p style="position:absolute;top:302px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 maj 2013.</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (1993:1322) om informa-</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">tionsutbyte inom Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det i fr�ga om far-<br/>liga konsumentvaror</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft13">1 ska inf�ras en ny paragraf, 3 b �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:406px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om en kemisk produkt som enligt artikel 2.1 a i Europaparla-</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">mentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009<br/>om kosmetiska produkter</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft13">2 �r en kosmetisk produkt, ska en kommunal n�mnd</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">eller generall�karen som vidtar �tg�rder som �r s�dana att det kan kr�vas en<br/>underr�ttelse enligt 3 � l�mna de uppgifter som anges i 4 � till L�kemedels-<br/>verket i st�llet f�r till Kemikalieinspektionen. Om L�kemedelsverket anser att<br/>s�dan underr�ttelse kr�vs, ska L�kemedelsverket vid behov komplettera upp-<br/>gifterna och d�refter genast vidarebefordra dem till Konsumentverket.</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 11 juli 2013.</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">BIRGITTA OHLSSON</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Linda Utterberg<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 F�rordningen omtryckt 2004:473.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 EUT L 342, 22.12.2009, s. 59 (Celex 32009R1223).</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:415</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 10 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1993:1322) om
informationsutbyte inom Europeiska ekonomiska
samarbetsomr�det i fr�ga om farliga
konsumentvaror;

utf�rdad den 30 maj 2013.

Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (1993:1322) om informa-

tionsutbyte inom Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det i fr�ga om far-
liga konsumentvaror

1 ska inf�ras en ny paragraf, 3 b �, av f�ljande lydelse.

3 b �

I fr�ga om en kemisk produkt som enligt artikel 2.1 a i Europaparla-

mentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009
om kosmetiska produkter

2 �r en kosmetisk produkt, ska en kommunal n�mnd

eller generall�karen som vidtar �tg�rder som �r s�dana att det kan kr�vas en
underr�ttelse enligt 3 � l�mna de uppgifter som anges i 4 � till L�kemedels-
verket i st�llet f�r till Kemikalieinspektionen. Om L�kemedelsverket anser att
s�dan underr�ttelse kr�vs, ska L�kemedelsverket vid behov komplettera upp-
gifterna och d�refter genast vidarebefordra dem till Konsumentverket.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 11 juli 2013.

P� regeringens v�gnar

BIRGITTA OHLSSON

Linda Utterberg
(Justitiedepartementet)

1 F�rordningen omtryckt 2004:473.

2 EUT L 342, 22.12.2009, s. 59 (Celex 32009R1223).

SFS 2013:415

Utkom fr�n trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;