SFS 2013:432 Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

130432.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.