SFS 2013:445 Lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

130445.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.