SFS 2013:446 Lag om upphävande av konvention (1870:37 s. 1) angående ömsesidigt utlämnande av förbrytare emellan Hans Maj:t Konungen av Sverige (och Norge) och Hans Maj:t Belgiernas Konung

130446.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.