SFS 2013:448 Lag om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt

130448.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.