SFS 2013:450 Förordning om ändring i förordningen (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen

130450.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GODKCF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:GODKCG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:GODKCG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:GODKDG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:GODKCF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GODKCG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GODKCF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:GODKCF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:GODKCF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2003:69) om <br/>samarbete med Internationella <br/>brottm�lsdomstolen;</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 maj 2013.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2003:69) om samarbete</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">med Internationella brottm�lsdomstolen </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>dels</i> att 5 och 7 �� ska upph�ra att g�lla, <br/><i>dels </i>att rubriken n�rmast f�re 5 � ska utg�.</p> <p style="position:absolute;top:406px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2013.</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft16">Marie Sk�ninger<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:450</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2003:69) om
samarbete med Internationella
brottm�lsdomstolen;

utf�rdad den 30 maj 2013.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2003:69) om samarbete

med Internationella brottm�lsdomstolen

dels att 5 och 7 �� ska upph�ra att g�lla,
dels att rubriken n�rmast f�re 5 � ska utg�.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2013.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Marie Sk�ninger
(Justitiedepartementet)

SFS 2013:450

Utkom fr�n trycket
den 12 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;