SFS 2013:456 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

130456.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.