SFS 2013:458 Förordning om upphävande av förordningen (2009:1036) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare

130458.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.