SFS 2013:461 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

130461.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.