SFS 2013:463 Kameraövervakningsförordning

130463.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.