SFS 2013:465 Förordning om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

130465.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.