SFS 2013:466 Förordning om ändring i förordningen (2002:265) om underrättelse till Datainspektionen om vissa domar och beslut

130466.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.