SFS 2013:467 Förordning om ändring i förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

130467.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.