SFS 2013:469 Förordning om ändring i förordningen (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem

130469.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.