SFS 2013:469 Förordning om ändring i förordningen (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem

130469.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GCMKNJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:GCMKNK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:GCMKNK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:GCMKNK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:GCMKNJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GCMKNK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GCMKNJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:GCMKNJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:GCMKNJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2009:1101) med <br/>instruktion f�r Verket f�r innovationssystem;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 5 juni 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 7 � f�rordningen (2009:1101) med instruktion</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r Verket f�r innovationssystem ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:350px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r Verket f�r innovationssystem, Vetenskapsr�det, Forskningsr�det f�r</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">milj�, areella n�ringar och samh�llsbyggande, Forskningsr�det f�r h�lsa,<br/>arbetsliv och v�lf�rd och Statens energimyndighet ska det finnas en samord-<br/>ningsgrupp best�ende av myndighetscheferna. Gruppen ska samverka och<br/>gemensamt utarbeta analyser, strategier och forskningsprogram samt i �vrigt<br/>ta initiativ f�r att utveckla och f�rnya formerna f�r forskningsverksamheten.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2013. </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:543px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNIE L��F</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft16">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:469</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2009:1101) med
instruktion f�r Verket f�r innovationssystem;

utf�rdad den 5 juni 2013.

Regeringen f�reskriver att 7 � f�rordningen (2009:1101) med instruktion

f�r Verket f�r innovationssystem ska ha f�ljande lydelse.

7 �

F�r Verket f�r innovationssystem, Vetenskapsr�det, Forskningsr�det f�r

milj�, areella n�ringar och samh�llsbyggande, Forskningsr�det f�r h�lsa,
arbetsliv och v�lf�rd och Statens energimyndighet ska det finnas en samord-
ningsgrupp best�ende av myndighetscheferna. Gruppen ska samverka och
gemensamt utarbeta analyser, strategier och forskningsprogram samt i �vrigt
ta initiativ f�r att utveckla och f�rnya formerna f�r forskningsverksamheten.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2013.

P� regeringens v�gnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

SFS 2013:469

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;