SFS 2013:471 Förordning om ändring i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet

130471.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GFMLJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:GFMLJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:GFMLJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:GFMLJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:GFMLJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:GFMLJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:GFMLJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:GFMLJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GFMLJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GFMLJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:GFMLJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:GFMLJE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1988:764) om statligt <br/>st�d till n�ringslivet;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 5 juni 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1988:764) om statligt st�d</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">till n�ringslivet</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft13">1</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 21 � ska upph�ra att g�lla,<br/><i>dels</i> att 1 och 22 �� ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:383px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning ska till�mpas p� statligt st�d till n�ringslivet i form</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">av l�n och bidrag, i den m�n regeringen f�reskriver det.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i 22 och 23 �� ska dock till�mpas p� allt statligt st�d som</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">omfattas av artikel 107 i f�rdraget om Europeiska unionens funktionss�tt. Be-<br/>st�mmelserna i 1820 �� g�ller f�r allt statligt st�d som omfattas av kommis-<br/>sionens f�rordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om till�mp-<br/>ningen av artiklarna 87 och 88 i f�rdraget p� st�d av mindre betydelse. </p> <p style="position:absolute;top:524px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>22 �</b></p> <p style="position:absolute;top:522px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Statliga myndigheter ska till Myndigheten f�r tillv�xtpolitiska utv�r-</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">deringar och analyser l�mna uppgifter f�r uppf�ljning av befintliga st�d.</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2013.</p> <p style="position:absolute;top:612px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:647px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNIE L��F</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse av 21 � 2010:644.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2010:644.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2010:644. �ndringen inneb�r att f�rsta stycket upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:471</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1988:764) om statligt
st�d till n�ringslivet;

utf�rdad den 5 juni 2013.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1988:764) om statligt st�d

till n�ringslivet

1

dels att 21 � ska upph�ra att g�lla,
dels att 1 och 22 �� ska ha f�ljande lydelse.

1 �

2

Denna f�rordning ska till�mpas p� statligt st�d till n�ringslivet i form

av l�n och bidrag, i den m�n regeringen f�reskriver det.

Best�mmelserna i 22 och 23 �� ska dock till�mpas p� allt statligt st�d som

omfattas av artikel 107 i f�rdraget om Europeiska unionens funktionss�tt. Be-
st�mmelserna i 1820 �� g�ller f�r allt statligt st�d som omfattas av kommis-
sionens f�rordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om till�mp-
ningen av artiklarna 87 och 88 i f�rdraget p� st�d av mindre betydelse.

22 �

3

Statliga myndigheter ska till Myndigheten f�r tillv�xtpolitiska utv�r-

deringar och analyser l�mna uppgifter f�r uppf�ljning av befintliga st�d.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2013.

P� regeringens v�gnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

1 Senaste lydelse av 21 � 2010:644.

2 Senaste lydelse 2010:644.

3 Senaste lydelse 2010:644. �ndringen inneb�r att f�rsta stycket upph�vs.

SFS 2013:471

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;