SFS 2013:471 Förordning om ändring i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet

130471.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.