SFS 2013:472 Förordning om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

130472.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.