SFS 2013:475 Förordning om ändring i förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd

130475.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GJHKDK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:GJHKDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:GJHKDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:GJHKDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:GJHKDK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:GJHKDK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:GJHKDK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GJHKDL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GJHKDK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:GJHKDK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:GJHKDK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:61) om regionalt <br/>investeringsst�d;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 5 juni 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 9 � f�rordningen (2007:61) om regionalt inves-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">teringsst�d ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:348px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Regionalt investeringsst�d l�mnas i enlighet med de villkor som anges</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">i kommissionens f�rordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom<br/>vilken vissa kategorier av st�d f�rklaras f�renliga med den gemensamma<br/>marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i f�rdraget (allm�n gruppundantagsf�r-<br/>ordning).</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2013.</p> <p style="position:absolute;top:490px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:525px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNIE L��F</p> <p style="position:absolute;top:543px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2009:204. �ndringen inneb�r att andra stycket upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:475</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:61) om regionalt
investeringsst�d;

utf�rdad den 5 juni 2013.

Regeringen f�reskriver att 9 � f�rordningen (2007:61) om regionalt inves-

teringsst�d ska ha f�ljande lydelse.

9 �

1

Regionalt investeringsst�d l�mnas i enlighet med de villkor som anges

i kommissionens f�rordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom
vilken vissa kategorier av st�d f�rklaras f�renliga med den gemensamma
marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i f�rdraget (allm�n gruppundantagsf�r-
ordning).

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2013.

P� regeringens v�gnar

ANNIE L��F

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:204. �ndringen inneb�r att andra stycket upph�vs.

SFS 2013:475

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;