SFS 2013:476 Förordning om ändring i förordningen (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter och fiskerisektorn

130476.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:437) om statligt
stöd av mindre betydelse inom sektorn för
produktion av jordbruksprodukter och
fiskerisektorn;

utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2008:437) om statligt stöd

av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter och
fiskerisektorn ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2013.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

SFS 2013:476

Utkom från trycket
den 14 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013