SFS 2013:476 Förordning om ändring i förordningen (2008:437) om statligt stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter och fiskerisektorn

130476.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.