SFS 2013:477 Förordning om ändring i förordningen (2008:820) om statligt stöd till kreditinstitut

130477.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GLGDLO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:GLGDLP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:GLGDLP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:GLGDLP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:GLGDLO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:GLGDLO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:GLGDLO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GLGDLP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GLGDLO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:GLGDLO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:GLGDLO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2008:820) om statligt <br/>st�d till kreditinstitut;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 5 juni 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 9 � f�rordningen (2008:820) om statligt st�d till</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">kreditinstitut ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:348px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Av artikel 108.3 i f�rdraget om Europeiska unionens funktionss�tt f�l-</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">jer att statligt st�d ska anm�las till Europeiska kommissionen f�r godk�n-<br/>nande innan det f�r verkst�llas. N�rmare best�mmelser om detta finns i 12 �<br/>f�rsta stycket lagen (2013:388) om till�mpning av Europeiska unionens stats-<br/>st�dsregler.</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2013.</p> <p style="position:absolute;top:490px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:525px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:543px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Eva-Lena Norgren<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2011:839.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:477</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2008:820) om statligt
st�d till kreditinstitut;

utf�rdad den 5 juni 2013.

Regeringen f�reskriver att 9 � f�rordningen (2008:820) om statligt st�d till

kreditinstitut ska ha f�ljande lydelse.

9 �

1

Av artikel 108.3 i f�rdraget om Europeiska unionens funktionss�tt f�l-

jer att statligt st�d ska anm�las till Europeiska kommissionen f�r godk�n-
nande innan det f�r verkst�llas. N�rmare best�mmelser om detta finns i 12 �
f�rsta stycket lagen (2013:388) om till�mpning av Europeiska unionens stats-
st�dsregler.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2013.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:839.

SFS 2013:477

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;