SFS 2013:478 Förordning om ändring i förordningen (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer

130478.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GMOEED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:GMOEEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:GMOEEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:GMOEEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:GMOEED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:GMOEED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:GMOEED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GMOEEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GMOEED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:GMOEED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:GMOEED+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2008:1272) om <br/>Swedfund International AB:s st�d till sm� och <br/>medelstora svenska f�retags investeringar i <br/>Swedfunds samarbetsl�nder;</b></p> <p style="position:absolute;top:302px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 5 juni 2013.</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 8 � f�rordningen (2008:1272) om Swedfund</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">International AB:s st�d till sm� och medelstora svenska f�retags investeringar<br/>i Swedfunds samarbetsl�nder ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:405px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:406px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om upph�vande och �terkrav av st�d enligt denna f�rordning</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">g�ller 17 � f�rordningen (1988:764) om statligt st�d till n�ringslivet.</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2013.</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">GUNILLA CARLSSON</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Lars Nilsson<br/>(Utrikesdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2012:754. �ndringen inneb�r att andra stycket upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:478</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2008:1272) om
Swedfund International AB:s st�d till sm� och
medelstora svenska f�retags investeringar i
Swedfunds samarbetsl�nder;

utf�rdad den 5 juni 2013.

Regeringen f�reskriver att 8 � f�rordningen (2008:1272) om Swedfund

International AB:s st�d till sm� och medelstora svenska f�retags investeringar
i Swedfunds samarbetsl�nder ska ha f�ljande lydelse.

8 �

1

I fr�ga om upph�vande och �terkrav av st�d enligt denna f�rordning

g�ller 17 � f�rordningen (1988:764) om statligt st�d till n�ringslivet.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2013.

P� regeringens v�gnar

GUNILLA CARLSSON

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:754. �ndringen inneb�r att andra stycket upph�vs.

SFS 2013:478

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;