SFS 2013:479 Förordning om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller

130479.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GNMAIN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:GNMAIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:GNMAIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:GNMAIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:GNMAIN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:GNMAIN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:GNMAIN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GNMAIO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GNMAIN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:GNMAIN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:GNMAIN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2009:689) om statligt <br/>st�d till solceller;</b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 5 juni 2013.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 2 � f�rordningen (2009:689) om statligt st�d till</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">solceller ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:348px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det finns medel, f�r statligt st�d enligt denna f�rordning l�mnas till</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">privatpersoner, kommuner och f�retag som ett eng�ngsbidrag f�r installation<br/>av alla typer av n�tanslutna solcellssystem. Detta g�ller dock inte f�r �tg�rder<br/>som har f�tt annat offentligt st�d, inklusive s�dant st�d som l�mnats av Euro-<br/>peiska unionen, eller skattereduktion f�r arbetskostnad.</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">St�d till f�retag l�mnas i enlighet med de f�ruts�ttningar som f�ljer av</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">kommissionens f�rordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom<br/>vilken vissa kategorier av st�d f�rklaras f�renliga med den gemensamma<br/>marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i f�rdraget (allm�n gruppundantagsf�r-<br/>ordning).</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">St�d f�r avse endast s�dana �tg�rder som p�b�rjats tidigast den 1 juli 2009</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och slutf�rts senast den 31 december 2016.</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2013.</p> <p style="position:absolute;top:612px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:647px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNA-KARIN HATT</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2012:971.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:479</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2009:689) om statligt
st�d till solceller;

utf�rdad den 5 juni 2013.

Regeringen f�reskriver att 2 � f�rordningen (2009:689) om statligt st�d till

solceller ska ha f�ljande lydelse.

2 �

1

Om det finns medel, f�r statligt st�d enligt denna f�rordning l�mnas till

privatpersoner, kommuner och f�retag som ett eng�ngsbidrag f�r installation
av alla typer av n�tanslutna solcellssystem. Detta g�ller dock inte f�r �tg�rder
som har f�tt annat offentligt st�d, inklusive s�dant st�d som l�mnats av Euro-
peiska unionen, eller skattereduktion f�r arbetskostnad.

St�d till f�retag l�mnas i enlighet med de f�ruts�ttningar som f�ljer av

kommissionens f�rordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom
vilken vissa kategorier av st�d f�rklaras f�renliga med den gemensamma
marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i f�rdraget (allm�n gruppundantagsf�r-
ordning).

St�d f�r avse endast s�dana �tg�rder som p�b�rjats tidigast den 1 juli 2009

och slutf�rts senast den 31 december 2016.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2013.

P� regeringens v�gnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:971.

SFS 2013:479

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;