SFS 2013:480 Förordning om ändring i förordningen (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser

130480.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.