SFS 2013:480 Förordning om ändring i förordningen (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser

130480.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GOFJCE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:GOFJCF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:GOFJCF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:GOFJCF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:GOFJCE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:GOFJCE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:GOFJCE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GOFJCF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GOFJCE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:GOFJCE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:GOFJCE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2009:938) om statligt <br/>st�d till �tg�rder f�r produktion, distribution och <br/>anv�ndning av biogas och andra f�rnybara gaser;</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 5 juni 2013.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 3 � f�rordningen (2009:938) om statligt st�d till</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">�tg�rder f�r produktion, distribution och anv�ndning av biogas och andra f�r-<br/>nybara gaser ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">St�d l�mnas i enlighet med de f�ruts�ttningar som f�ljer av kommissio-</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">nens f�rordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008.</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">St�d f�r l�mnas som ett eng�ngsbidrag om det finns medel. St�d f�r inte</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">l�mnas f�r projekt som f�tt annat offentligt st�d eller som har f�tt st�d av<br/>Europeiska unionen. </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2013.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNA-KARIN HATT</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2010:1124.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:480</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2009:938) om statligt
st�d till �tg�rder f�r produktion, distribution och
anv�ndning av biogas och andra f�rnybara gaser;

utf�rdad den 5 juni 2013.

Regeringen f�reskriver att 3 � f�rordningen (2009:938) om statligt st�d till

�tg�rder f�r produktion, distribution och anv�ndning av biogas och andra f�r-
nybara gaser ska ha f�ljande lydelse.

3 �

1

St�d l�mnas i enlighet med de f�ruts�ttningar som f�ljer av kommissio-

nens f�rordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008.

St�d f�r l�mnas som ett eng�ngsbidrag om det finns medel. St�d f�r inte

l�mnas f�r projekt som f�tt annat offentligt st�d eller som har f�tt st�d av
Europeiska unionen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2013.

P� regeringens v�gnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1124.

SFS 2013:480

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;