SFS 2013:482 Förordning om ändring i förordningen (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

130482.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:HADFHO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:HADFHP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:HADFHP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:HADFHP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:HADFHO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:HADFHP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HADFHO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:HADFHO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:HADFHO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2010:1080) med <br/>instruktion f�r Styrelsen f�r internationellt <br/>utvecklingssamarbete (Sida);</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 5 juni 2013.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 16 � f�rordningen (2010:1080) med instruktion</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">f�r Styrelsen f�r internationellt utvecklingssamarbete (Sida) ska ha f�ljande<br/>lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:387px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska till�mpa internrevisionsf�rordningen (2006:1228)</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">och personalf�retr�darf�rordningen (1987:1101).</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om statligt st�d till n�ringslivet ska myndigheten till�mpa kommis-</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">sionens f�rordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om till�mp-<br/>ningen av artiklarna 87 och 88 i f�rdraget p� st�d av mindre betydelse och<br/>1820 �� f�rordningen (1988:764) om statligt st�d till n�ringslivet.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2013.</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">GUNILLA CARLSSON</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft16">Lars Nilsson<br/>(Utrikesdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:482</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2010:1080) med
instruktion f�r Styrelsen f�r internationellt
utvecklingssamarbete (Sida);

utf�rdad den 5 juni 2013.

Regeringen f�reskriver att 16 � f�rordningen (2010:1080) med instruktion

f�r Styrelsen f�r internationellt utvecklingssamarbete (Sida) ska ha f�ljande
lydelse.

16 �

Myndigheten ska till�mpa internrevisionsf�rordningen (2006:1228)

och personalf�retr�darf�rordningen (1987:1101).

I fr�ga om statligt st�d till n�ringslivet ska myndigheten till�mpa kommis-

sionens f�rordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om till�mp-
ningen av artiklarna 87 och 88 i f�rdraget p� st�d av mindre betydelse och
1820 �� f�rordningen (1988:764) om statligt st�d till n�ringslivet.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2013.

P� regeringens v�gnar

GUNILLA CARLSSON

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2013:482

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;