SFS 2013:482 Förordning om ändring i förordningen (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

130482.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.