SFS 2013:484 Förordning om ändring i förordningen (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag

130484.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.