SFS 2013:493 Förordning om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister

130493.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.