SFS 2013:495 Förordning om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280)

130495.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.