SFS 2013:495 Förordning om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280)

130495.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:IELEPJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:IELEPK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:IELEPK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:IELEPK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:IELEPJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:IELEPJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:IELEPJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:IELEPK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IELEPJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:IELEPJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:IELEPJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i stiftelsef�rordningen (1995:1280);</b></p> <p style="position:absolute;top:244px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 5 juni 2013.</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 21 � stiftelsef�rordningen (1995:1280) ska ha</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:331px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>21 �</b></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">En stiftelse som �r registrerad i stiftelseregistret ska betala en �rlig</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">registerh�llningsavgift. F�r stiftelser som ut�var n�ringsverksamhet �r avgif-<br/>ten 600 kronor. F�r �vriga stiftelser �r avgiften 425 kronor om v�rdet av stif-<br/>telsens tillg�ngar ber�knat enligt 2 kap. 4 � bokf�ringslagen (1999:1078) vid<br/>utg�ngen av f�reg�ende r�kenskaps�r �verstiger en och en halv miljon kronor<br/>och i annat fall 200 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:435px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">En pensionsstiftelse eller personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryg-</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">gande av pensionsutf�stelse m.m. ska betala 425 kronor i �rlig registerh�ll-<br/>ningsavgift. </p> <p style="position:absolute;top:487px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Avgiften enligt f�rsta eller andra stycket ska betalas senast sex m�nader</p> <p style="position:absolute;top:505px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">efter utg�ngen av stiftelsens senaste r�kenskaps�r. </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2013.</p> <p style="position:absolute;top:575px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:610px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Torbj�rn Malm<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2009:295.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:495</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i stiftelsef�rordningen (1995:1280);

utf�rdad den 5 juni 2013.

Regeringen f�reskriver att 21 � stiftelsef�rordningen (1995:1280) ska ha

f�ljande lydelse.

21 �

1

En stiftelse som �r registrerad i stiftelseregistret ska betala en �rlig

registerh�llningsavgift. F�r stiftelser som ut�var n�ringsverksamhet �r avgif-
ten 600 kronor. F�r �vriga stiftelser �r avgiften 425 kronor om v�rdet av stif-
telsens tillg�ngar ber�knat enligt 2 kap. 4 � bokf�ringslagen (1999:1078) vid
utg�ngen av f�reg�ende r�kenskaps�r �verstiger en och en halv miljon kronor
och i annat fall 200 kronor.

En pensionsstiftelse eller personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryg-

gande av pensionsutf�stelse m.m. ska betala 425 kronor i �rlig registerh�ll-
ningsavgift.

Avgiften enligt f�rsta eller andra stycket ska betalas senast sex m�nader

efter utg�ngen av stiftelsens senaste r�kenskaps�r.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2013.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Torbj�rn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:295.

SFS 2013:495

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;