SFS 2013:498 Förordning om ändring i förordningen (2007:906) med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

130498.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:IHKLJH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:IHKLJI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:IHKLJI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:IHKLJI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:IHKLJH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:IHKLJH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:IHKLJH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:IHKLJI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IHKLJH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:IHKLJH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:IHKLJH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:906) med <br/>instruktion f�r Inspektionen f�r <br/>arbetsl�shetsf�rs�kringen;</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 5 juni 2013.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 2 � f�rordningen (2007:906) med instruktion f�r</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">Inspektionen f�r arbetsl�shetsf�rs�kringen ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:368px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1 <b> </b>Ut�ver de uppgifter som f�ljer av lagen (1997:239) om arbetsl�shets-</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">kassor och lagen (1997:238) om arbetsl�shetsf�rs�kring, ska myndigheten</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. granska Arbetsf�rmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetsl�s-</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">hetskassorna enligt 8 � f�rordningen (1997:836) om arbetsl�shetskassor,</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. granska handl�ggningen av och rutinerna f�r handl�ggning av �renden</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">hos Arbetsf�rmedlingen som p�verkar r�tten till arbetsl�shetsers�ttning,</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. granska handl�ggningen av och rutinerna f�r handl�ggning av �renden</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">hos Arbetsf�rmedlingen om �terkallande av anvisningar till arbetsmarknads-<br/>politiska program,</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. till Arbetsf�rmedlingen p�tala de brister som inspektionen har funnit vid</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">sin granskning,</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. verka f�r att s�kerst�lla att arbetsl�shetsers�ttning betalas ut endast till</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">den som �r ber�ttigad till s�dan ers�ttning,</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. f�lja utvecklingen p� arbetsl�shetsf�rs�kringens omr�de samt ta de initi-</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ativ till �tg�rder som uppf�ljningen ger anledning till, </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">7. fullg�ra de uppgifter som en beh�rig myndighet har enligt <br/> artikel 1 i konventionen av den 30 juni 1978 mellan Sverige och Turkiet</p> <p style="position:absolute;top:665px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">om social trygghet vid till�mpning av artiklarna 31 och 32 (information) n�r<br/>fr�gan g�ller arbetsl�shetsf�rs�kringen, och</p> <p style="position:absolute;top:700px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> artikel 1 i konventionen den 13 mars 1995 om social trygghet mellan</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">Konungariket Sverige och Republiken Chile vid till�mpning av artikel 19 ce<br/>(information) i konventionen n�r fr�gan g�ller arbetsl�shetsf�rs�kring. </p> <p style="position:absolute;top:771px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2013.</p> <p style="position:absolute;top:806px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:841px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">HILLEVI ENGSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:858px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Catharina Nordlander<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2009:334.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:498</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2013</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:906) med
instruktion f�r Inspektionen f�r
arbetsl�shetsf�rs�kringen;

utf�rdad den 5 juni 2013.

Regeringen f�reskriver att 2 � f�rordningen (2007:906) med instruktion f�r

Inspektionen f�r arbetsl�shetsf�rs�kringen ska ha f�ljande lydelse.

2 �

1 Ut�ver de uppgifter som f�ljer av lagen (1997:239) om arbetsl�shets-

kassor och lagen (1997:238) om arbetsl�shetsf�rs�kring, ska myndigheten

1. granska Arbetsf�rmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetsl�s-

hetskassorna enligt 8 � f�rordningen (1997:836) om arbetsl�shetskassor,

2. granska handl�ggningen av och rutinerna f�r handl�ggning av �renden

hos Arbetsf�rmedlingen som p�verkar r�tten till arbetsl�shetsers�ttning,

3. granska handl�ggningen av och rutinerna f�r handl�ggning av �renden

hos Arbetsf�rmedlingen om �terkallande av anvisningar till arbetsmarknads-
politiska program,

4. till Arbetsf�rmedlingen p�tala de brister som inspektionen har funnit vid

sin granskning,

5. verka f�r att s�kerst�lla att arbetsl�shetsers�ttning betalas ut endast till

den som �r ber�ttigad till s�dan ers�ttning,

6. f�lja utvecklingen p� arbetsl�shetsf�rs�kringens omr�de samt ta de initi-

ativ till �tg�rder som uppf�ljningen ger anledning till,

7. fullg�ra de uppgifter som en beh�rig myndighet har enligt
 artikel 1 i konventionen av den 30 juni 1978 mellan Sverige och Turkiet

om social trygghet vid till�mpning av artiklarna 31 och 32 (information) n�r
fr�gan g�ller arbetsl�shetsf�rs�kringen, och

 artikel 1 i konventionen den 13 mars 1995 om social trygghet mellan

Konungariket Sverige och Republiken Chile vid till�mpning av artikel 19 ce
(information) i konventionen n�r fr�gan g�ller arbetsl�shetsf�rs�kring.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2013.

P� regeringens v�gnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:334.

SFS 2013:498

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;