SFS 2013:499 Förordning om upphävande av förordningen (1981:208) om tillämpning av en konvention den 30 juni 1978 mellan Sverige och Turkiet rörande social trygghet

130499.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1981:208) om
tillämpning av en konvention den 30 juni 1978
mellan Sverige och Turkiet rörande social
trygghet;

utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver att förordningen (1981:208) om tillämpning av en

konvention den 30 juni 1978 mellan Sverige och Turkiet rörande social trygg-
het ska upphöra att gälla vid utgången av juli 2013.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2013:499

Utkom från trycket
den 14 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013