SFS 2013:499 Förordning om upphävande av förordningen (1981:208) om tillämpning av en konvention den 30 juni 1978 mellan Sverige och Turkiet rörande social trygghet

130499.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.