SFS 2013:511 Förordning om upphävande av radiostörningsförordningen (1985:625)

130511.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av radiostörningsförordningen
(1985:625);

utfärdad den 13 juni 2013.

Regeringen föreskriver att radiostörningsförordningen (1985:625) ska upp-

höra att gälla vid utgången av september 2013.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)

SFS 2013:511

Utkom från trycket
den 24 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013