SFS 2013:529 Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655)

130529.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.