SFS 2013:534 Förordning om ikraftträdande av lagen (2012:893) om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

130534.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2012:893) om ändring
i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges
anslutning till Europeiska unionen;

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att lagen (2012:893) om ändring i lagen

(1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
ska träda i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2013:534

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013