SFS 2013:541 Förordning om ikraftträdande av lagen (2013:326) om ändring i miljöbalken

130541.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2013:326) om ändring
i miljöbalken;

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att lagen (2013:326) om ändring i miljöbalken ska

träda i kraft den 3 september 2013.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2013:541

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013