SFS 2013:542 Förordning om ikraftträdande av lagen (2013:327) om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg

130542.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2013:327) om ändring
i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från
fartyg;

utfärdad den 19 juni 2013.

Regeringen föreskriver att lagen (2013:327) om ändring i lagen (1980:424)

om åtgärder mot förorening från fartyg ska träda i kraft den 3 september
2013.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2013:542

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013