SFS 2013:548 Lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

130548.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.