SFS 2013:597 Förordning om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

130597.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.