SFS 2013:665 Förordning om ikraftträdande av lagen (2013:126) om avtal mellan Sverige och Saint Lucia om utbyte av upplysningar i skatteärenden

130665.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2013:126) om avtal
mellan Sverige och Saint Lucia om utbyte av
upplysningar i skatteärenden;

utfärdad den 27 juni 2013.

Regeringen föreskriver att lagen (2013:126) om avtal mellan Sverige och

Saint Lucia om utbyte av upplysningar i skatteärenden ska träda i kraft den
1 augusti 2013.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

SFS 2013:665

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013