SFS 2013:696 Förordning om upphävande av Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2008:3) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

130696.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av Högskoleverkets föreskrifter
(HSVFS 2008:3) om godkännande för
forskningshuvudmän att ta emot gästforskare;

utfärdad den 27 juni 2013.

Regeringen föreskriver att Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2008:3)

om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare ska upp-
höra att gälla vid utgången av augusti 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2013:696

Utkom från trycket
den 9 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013