SFS 2013:697 Förordning om ikraftträdande av lagen (2012:94) om ändring i mönstringslagen (1983:929)

130697.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2012:94) om ändring i
mönstringslagen (1983:929);

utfärdad den 4 juli 2013.

Regeringen föreskriver att lagen (2012:94) om ändring i mönstringslagen

(1983:929) ska träda i kraft den 20 augusti 2013.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Anna Förander
(Näringsdepartementet)

SFS 2013:697

Utkom från trycket
den 16 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013