SFS 2013:698 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta

130698.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
av uppgift om Riksbankens referensränta;

beslutat den 28 juni 2013.

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den

1 juli�31 december 2013 är 1,0 procent.

På Riksbankens vägnar

Marianne Nessén
Kristina Löfstrand

SFS 2013:698

Utkom från trycket
den 16 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013