SFS 2013:699 Förordning om ändring i förordningen (2007:1348) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd

130699.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1348) med
instruktion för �verklagandenämnden för
studiestöd;

utfärdad den 18 juli 2013.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2007:1348) med instruktion

för �verklagandenämnden för studiestöd ska ha följande lydelse.

5 §

�verklagandenämnden består av myndighetschefen, en ordförande, en

vice ordförande och fem andra ledamöter.

Ordföranden, vice ordföranden och myndighetschefen ska vara eller ha

varit ordinarie domare. Av de andra ledamöterna ska två vara jurister, två ha
särskild insikt i de studerandes förhållanden och en ha särskild sakkunskap
om utbildningsväsendet. I den utsträckning det behövs ska det finnas ersättare
för ledamöterna.

Denna förordning träder i kraft den 20 augusti 2013.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Maud Bergkvist
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2013:699

Utkom från trycket
den 30 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013