SFS 2013:714 Förordning om upphävande av förordningen (1994:2053) om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från staten

130714.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1994:2053) om
vissa ersättningar i internationella förhållanden till
landsting och kommuner från staten;

utfärdad den 22 augusti 2013.

Regeringen föreskriver att förordningen (1994:2053) om vissa ersättningar

i internationella förhållanden till landsting och kommuner från staten ska upp-
höra att gälla vid utgången av september 2013.

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ersättningar som

avser kostnader som har uppkommit före utgången av september 2013.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2013:714

Utkom från trycket
den 10 september 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013