SFS 2013:714 Förordning om upphävande av förordningen (1994:2053) om vissa ersättningar i internationella förhållanden till landsting och kommuner från staten

130714.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1994:2053) om
vissa ersättningar i internationella förhållanden till
landsting och kommuner från staten;

utfärdad den 22 augusti 2013.

Regeringen föreskriver att förordningen (1994:2053) om vissa ersättningar

i internationella förhållanden till landsting och kommuner från staten ska upp-
höra att gälla vid utgången av september 2013.

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ersättningar som

avser kostnader som har uppkommit före utgången av september 2013.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2013:714

Utkom från trycket
den 10 september 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013