SFS 2013:720 Förordning om ikraftträdande av lagen (2013:373) om ändring i lagen (1997:918) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien

130720.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2013:373) om ändring
i lagen (1997:918) om dubbelbeskattningsavtal
mellan Sverige och Indien;

utfärdad den 29 augusti 2013.

Regeringen föreskriver att lagen (2013:373) om ändring i lagen (1997:918)

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien ska träda i kraft den
1 oktober 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Ingela Willfors
(Finansdepartementet)

SFS 2013:720

Utkom från trycket
den 10 september 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

;