SFS 2013:722 Förordning om ändring i förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

130722.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1162) med
instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan;

utfärdad den 6 september 2013.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2011:1162) med instruktion

för Myndigheten för yrkeshögskolan ska ha följande lydelse.

13 §

Inom myndigheten finns ett rådgivande organ som benämns Yrkeshög-

skolans arbetsmarknadsråd. Rådet ska bistå myndigheten med information
inom yrkeshögskolans område.

Rådet består av myndighetschefen, som är ordförande, och högst åtta andra

ledamöter.

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2013:722

Utkom från trycket
den 17 september 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013