SFS 2013:726 Förordning om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

130726.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1495) om
överlämnande av allmänna handlingar till andra
organ än myndigheter för förvaring;

utfärdad den 12 september 2013.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1994:1495) om över-

lämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för för-
varing ska ha följande lydelse.

Bilaga

1

Myndighet

Enskilda organ

Statens Vattenfallsverk

Bråviken Energi AB

Fortum Distribution AB
Försäkringsbolaget Vattenfall
Insurance Ringhals AB
Svenska Kraftnät Gasturbiner AB
Vattenfall AB
Vattenfall Bohus-Dal AB
Vattenfall Bränsle AB
Vattenfall Data AB
Vattenfall Fastigheter AB
Vattenfall Mellansverige Energi AB
Vattenfall Mellersta Norrland Energi AB
Vattenfall Norrbotten Energi AB
Vattenfall Support AB
Vattenfall Treasury AB

Televerket

Fastighets AB Telaris
Svenska Kabel-TV AB
Telefakta Svenska AB
TeliaSonera AB
Telia Data AB
Telia MegaCom AB
Telia Mobitel AB
Telia Research AB
Telia TeleRespons AB

1 Senaste lydelse 2012:752.

SFS 2013:726

Utkom från trycket
den 24 september 2013

background image

2

SFS 2013:726

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Teli Service AB
TERACOM Svensk Rundradio AB

Vägverket

Svevia AB
Svevia Fastighet och Maskin AB
Vectura Consulting AB

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2013.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)