SFS 2013:753 Förordning om ikraftträdande av lagen (2013:375) om avtal mellan Sverige och Seychellerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden

130753.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2013:375) om avtal
mellan Sverige och Seychellerna om utbyte av
upplysningar i skatteärenden;

utfärdad den 3 oktober 2013.

Regeringen föreskriver att lagen (2013:375) om avtal mellan Sverige och

Seychellerna om utbyte av upplysningar i skatteärenden ska träda i kraft den
1 november 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

SFS 2013:753

Utkom från trycket
den 15 oktober 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013