SFS 2013:788 Förordning om ikraftträdande av lagen (2013:374) om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica

130788.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2013:374) om ändring
i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal
mellan Sverige och Jamaica;

utfärdad den 24 oktober 2013.

Regeringen föreskriver att lagen (2013:374) om ändring i lagen (1986:76)

om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica ska träda i kraft den
1 december 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

SFS 2013:788

Utkom från trycket
den 5 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013