SFS 2013:800 Försäkringskassans föreskrifter om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

130800.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Försäkringskassans föreskrifter
om procenttal för ändring av vissa
underhållsbidrag

1;

beslutade den 25 oktober 2013.

Försäkringskassan föreskriver med stöd av 1 § förordningen (1979:321)

om ändring av vissa underhållsbidrag att de underhållsbidrag som avses i
lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag inte ska ändras från
och med den 1 februari 2014.

F�RS�KRINGSKASSAN

DAN ELIASSON

Eva Nordqvist

Tommy Alexandersson

1 Senaste författning i ämnet 2012:671.

SFS 2013:800

Utkom från trycket
den 12 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013