SFS 2013:805 Förordning om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

130805.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.